Program dla Windows pozwalający uruchomić system Olá! z płyty CD

Instalator dla Windows - krok 1 - ekran powitalny Instalator dla Windows - krok 2 - akceptacja licencji systemu Instalator dla Windows - krok 3 - akceptacja licencji instalatora Instalator dla Windows - krok 4 - pokazanie informacji o systemie Olá! Instalator dla Windows - krok 5 - ponowne uruchomienie systemu

Na płycie CD Olá! znajduje się program, który pozwala w łatwy sposób uruchomić system z płyty CD.

Program działa w systemach Windows 2000, XP lub 2003.

Program uruchamia się automatycznie po włożeniu płyty. Jeśli masz wyłączone automatyczne uruchamianie programów z płyty, kliknij na przycisk "Mój komputer", a potem kliknij prawym przyciskiem myszki na ikonie płyty w napędzie CD-ROM i wybierz z menu "Zainstaluj program uruchamiający system Ola! z płyty".

Instalator przeprowadzi Cię przez proces instalacji. Poszczególne kroki pokazane są na tych zrzutach ekranu. Jeśli zgadzasz się na warunki licencji, wystarczy klikać cały czas "Dalej".

Na koniec pokazana zostanie strona z informacjami o wydaniu, więc jeśli chcesz ją przeczytać, nie uruchamiaj komputera ponownie od razu na końcu instalacji.

Na koniec instalator uruchomi ponownie komputer. Przy ponownym uruchomieniu komputera wybierz z menu opcję "Uruchom system Ola! z płyty". Pamiętaj, żeby płyta była w napędzie w trakcie uruchamiania systemu, inaczej system się nie uruchomi, tylko zgłoszony zostanie błąd. W takim wypadku wystarczy uruchomić komputer ponownie i spróbować jeszcze raz.

Dalej pokazany zostanie ekran powitalny uruchomienia systemu Olá! z płyty z opcjami uruchomienia/zainstalowania systemu, sprawdzenia płyty czy przeprowadzenia testu pamięci. Należy wybrać pierwszą opcję: "Uruchom system Olá!".

Po zakończeniu pracy z systemem należy wyłączyć komputer. Przy kolejnym uruchomieniu systemu Windows pokaże się program odinstalowujący. Odinstalowanie programu usuwa z menu opcję uruchomienia systemu z płyty, nie usuwając systemu Olá! z dysku, o ile został zainstalowany.