Instalacja systemu Olá! na twardym dysku z płyty CD

Ikona na pulpicie uruchamiająca instalację na twardym dysku Krok pierwszy - wybór języka. Wystarczy kliknąć Continue, aby wybrać język polski. Krok drugi - wybór strefy czasowej. Domyślnie wybrana jest polska strefa czasowa, więc wystarczy kliknąć Dalej. Nie należy przejmować się tym, że czas jest 2 godziny wcześniejszy, to czas GMT, po instalacji będzie poprawny. Krok trzeci - wybór klawiatury. Domyślnie wybrana jest polska, więc wystarczy kliknąć Dalej. Krok czwarty - dane użytkownika. Należy wybrać nazwę użytkownika, który będzie administratorem i hasło, który służy do czynności administracyjnych (nie wolno go zapomnieć). Logowanie do systemu odbywa się automatycznie, bez hasła. Krok piąty - automatyczne partycjonowanie. Jeśli system ma być jedynym systemem na dysku, wybierz "Wyczyść cały dysk" i wszystko zostanie zrobione automatycznie. Jeśli posiadasz więcej systemów, wybierz ręczne partycjonowanie (dla zaawansowanych Krok szósty - podsumowanie i rozpoczęcie instalacji. Po kliknięciu "Zainstaluj" rozpocznie się instalacja i nie można jej przerywać. Koniec instalacji - po instalacji można używać dalej systemu na płycie, lub uruchomić ponownie komputer, żeby uruchomić system z dysku.

Żeby zainstalować system Olá!, należy najpierw uruchomić system z płyty CD.

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy płyta nie została nagrana z błędami (zdarza się to jeśli płyta jest kiepskiej jakości albo została porysowana). W tym celu w momencie uruchamiania systemu z płyty należy wybrać z menu "Sprawdź CD pod kątem błędów odczytu". Jeśli na zakończenie sprawdzenia pojawi się napis "X checksums failed", oznacza to, że płyta jest źle nagrana i nie należy instalować z niej systemu, bo może się zawiesić przy instalacji lub źle zainstalować.

Przed instalacją należy pozamykać wszystkie uruchomione uprzednio programy, a najlepiej uruchomić system ponownie z płyty.
Jest to zwłaszcza ważne, jeśli w komputerze jest stosunkowo mało pamięci RAM (256 MB) - jeśli jest dużo otwartych programów i w trakcie instalacji zabraknie pamięci, system się "zamrozi" i nie dokończy instalacji. Należy wówczas uruchomić system z płyty i jeszcze raz rozpocząć instalację.

Żeby rozpocząć instalację należy kliknąć ikonę "Zainstaluj system na dysku", znajdującą się na pulpicie.

Ikona na pulpicie uruchamiająca instalację na twardym dysku

Uruchomiony zostanie instalator. Kolejne kroki instalacji przedstawione są w obrazkowym przewodniku instalacji.