Podziękowania i licencje

System Olá! jest oparty na systemie Ubuntu (a dokładniej jego odmianie Kubuntu), z dodanymi rozszerzeniami specyficznymi do polskich warunków oraz innymi ulepszeniami.

Bez pracy całej społeczności Ubuntu, rzeszy programistów i innych uczestników ruchu Wolnego oprogramowania nie byłoby systemu Ubuntu, ani w związku z tym systemu Olá.

System Olá! jest zbiorem oprogramowania na różnych licencjach, używanie systemu oznacza zgodę na warunki tych licencji.

Znakomita większość programów jest używana na licencji GPL/LGPL i innych pokrewnych licencjach Wolnego oprogramowania.

Zgodnie z wymaganiami licencji GPL/LGPL wszystkie źródła programów użytych do stworzenia systemu są dostępne w sieci (tutaj). Możesz również uzyskać je pisząc na adres podany w dziale Kontakt.

System Olá! zawiera również składniki na licencji Olá!, więc używanie go oznacza zgodę na warunki licencji Olá!.

Podsumowanie licencji:

  • Można używać systemu w domu, również do pracy.
  • W firmie systemu można używać pod warunkiem kupienia.
  • Można produkt powielać i instalować innym w domu.
  • Jeśli chcesz system sprzedawać, musisz go kupić.

Pełny tekst licencji jest dostępny tutaj. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące licencji są podane na stronach odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

System Olá! zawiera oprogramowanie na licencji "Operating System Distributor License for Java version 1.1" i używanie go oznacza zgodę na tę licencję. Tekst licencji można znaleźć tutaj.

Teksty innych licencji dla poszczególnych składników są dostępne w podkatalogach katalogu /usr/share/doc/ odpowiednich dla danego składnika, w plikach copyright. Używanie systemu Olá! oznacza zgodę na warunki tych licencji.

Ubuntu i Kubuntu to znaki towarowe firmy Canonical i są użyte jedynie w celach informacyjnych, firma Canonical nie jest w żaden sposób związana ani odpowiedzialna za systemem Olá!